ตัวแปลงสกุลเงิน ทาลาซามัว (WST)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ทาลาซามัว (WST) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ทาลาซามัว อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ทาลาซามัวถึง ทาลาซามัว
1 WST = 0.35901 USD1 USD = 2.78545 WST
1 WST = 12.91365 THB1 THB = 0.07744 WST
1 WST = 0.33641 EUR1 EUR = 2.97258 WST
1 WST = 53.23384 JPY1 JPY = 0.01879 WST
1 WST = 0.29333 GBP1 GBP = 3.40912 WST
1 WST = 0.55729 AUD1 AUD = 1.79439 WST
1 WST = 0.32548 CHF1 CHF = 3.07238 WST
1 WST = 0.48436 CAD1 CAD = 2.06460 WST
1 WST = 0.60256 NZD1 NZD = 1.65957 WST

ตัวแปลงทั้งหมด ทาลาซามัว รายการ