ตัวแปลงสกุลเงิน วาตูวานูอาตู (VUV)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง วาตูวานูอาตู (VUV) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

วาตูวานูอาตู อัตราแลกเปลี่ยน

จาก วาตูวานูอาตูถึง วาตูวานูอาตู
1 VUV = 0.00820 USD1 USD = 121.98978 VUV
1 VUV = 0.29860 THB1 THB = 3.34898 VUV
1 VUV = 0.00775 EUR1 EUR = 129.11020 VUV
1 VUV = 1.21990 JPY1 JPY = 0.81974 VUV
1 VUV = 0.00674 GBP1 GBP = 148.44382 VUV
1 VUV = 0.01277 AUD1 AUD = 78.28134 VUV
1 VUV = 0.00749 CHF1 CHF = 133.51541 VUV
1 VUV = 0.01106 CAD1 CAD = 90.42274 VUV
1 VUV = 0.01375 NZD1 NZD = 72.72700 VUV

ตัวแปลงทั้งหมด วาตูวานูอาตู รายการ