ตัวแปลงสกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ (USD)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ดอลลาร์สหรัฐ อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ดอลลาร์สหรัฐถึง ดอลลาร์สหรัฐ
1 USD = 36.40246 THB1 THB = 0.02747 USD
1 USD = 0.94585 EUR1 EUR = 1.05725 USD
1 USD = 149.05290 JPY1 JPY = 0.00671 USD
1 USD = 0.82285 GBP1 GBP = 1.21529 USD
1 USD = 1.56348 AUD1 AUD = 0.63960 USD
1 USD = 0.91567 CHF1 CHF = 1.09210 USD
1 USD = 1.35208 CAD1 CAD = 0.73960 USD
1 USD = 1.68150 NZD1 NZD = 0.59471 USD

ตัวแปลงทั้งหมด ดอลลาร์สหรัฐ รายการ