ตัวแปลงสกุลเงิน โซโมนีทาจิกิสถาน (TJS)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง โซโมนีทาจิกิสถาน (TJS) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

โซโมนีทาจิกิสถาน อัตราแลกเปลี่ยน

จาก โซโมนีทาจิกิสถานถึง โซโมนีทาจิกิสถาน
1 TJS = 0.09103 USD1 USD = 10.98494 TJS
1 TJS = 3.31599 THB1 THB = 0.30157 TJS
1 TJS = 0.08601 EUR1 EUR = 11.62613 TJS
1 TJS = 13.54718 JPY1 JPY = 0.07382 TJS
1 TJS = 0.07481 GBP1 GBP = 13.36708 TJS
1 TJS = 0.14186 AUD1 AUD = 7.04908 TJS
1 TJS = 0.08318 CHF1 CHF = 12.02281 TJS
1 TJS = 0.12281 CAD1 CAD = 8.14239 TJS
1 TJS = 0.15270 NZD1 NZD = 6.54893 TJS

ตัวแปลงทั้งหมด โซโมนีทาจิกิสถาน รายการ