ตัวแปลงสกุลเงิน ลิลังเจนีสวาซิแลนด์ (SZL)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ลิลังเจนีสวาซิแลนด์ (SZL) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ลิลังเจนีสวาซิแลนด์ อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ลิลังเจนีสวาซิแลนด์ถึง ลิลังเจนีสวาซิแลนด์
1 SZL = 0.05441 USD1 USD = 18.38013 SZL
1 SZL = 1.96626 THB1 THB = 0.50858 SZL
1 SZL = 0.05014 EUR1 EUR = 19.94481 SZL
1 SZL = 8.46800 JPY1 JPY = 0.11809 SZL
1 SZL = 0.04216 GBP1 GBP = 23.71934 SZL
1 SZL = 0.08225 AUD1 AUD = 12.15866 SZL
1 SZL = 0.04849 CHF1 CHF = 20.62206 SZL
1 SZL = 0.07500 CAD1 CAD = 13.33367 SZL
1 SZL = 0.09136 NZD1 NZD = 10.94580 SZL

ตัวแปลงทั้งหมด ลิลังเจนีสวาซิแลนด์ รายการ