ตัวแปลงสกุลเงิน ลิลังเจนีสวาซิแลนด์ (SZL)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ลิลังเจนีสวาซิแลนด์ (SZL) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ลิลังเจนีสวาซิแลนด์ อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ลิลังเจนีสวาซิแลนด์ถึง ลิลังเจนีสวาซิแลนด์
1 SZL = 0.05333 USD1 USD = 18.74999 SZL
1 SZL = 1.94272 THB1 THB = 0.51474 SZL
1 SZL = 0.05039 EUR1 EUR = 19.84441 SZL
1 SZL = 7.93681 JPY1 JPY = 0.12600 SZL
1 SZL = 0.04383 GBP1 GBP = 22.81601 SZL
1 SZL = 0.08311 AUD1 AUD = 12.03195 SZL
1 SZL = 0.04873 CHF1 CHF = 20.52149 SZL
1 SZL = 0.07195 CAD1 CAD = 13.89809 SZL
1 SZL = 0.08946 NZD1 NZD = 11.17824 SZL

ตัวแปลงทั้งหมด ลิลังเจนีสวาซิแลนด์ รายการ