ตัวแปลงสกุลเงิน ปอนด์ซีเรีย (SYP)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ปอนด์ซีเรีย (SYP) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ปอนด์ซีเรีย อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ปอนด์ซีเรียถึง ปอนด์ซีเรีย
1 SYP = 0.00008 USD1 USD = 13,001.89188 SYP
1 SYP = 0.00280 THB1 THB = 356.93991 SYP
1 SYP = 0.00007 EUR1 EUR = 13,760.79930 SYP
1 SYP = 0.01145 JPY1 JPY = 87.36946 SYP
1 SYP = 0.00006 GBP1 GBP = 15,821.41159 SYP
1 SYP = 0.00012 AUD1 AUD = 8,343.36741 SYP
1 SYP = 0.00007 CHF1 CHF = 14,230.31429 SYP
1 SYP = 0.00010 CAD1 CAD = 9,637.41966 SYP
1 SYP = 0.00013 NZD1 NZD = 7,751.37517 SYP

ตัวแปลงทั้งหมด ปอนด์ซีเรีย รายการ