ตัวแปลงสกุลเงิน กวารานีปารากวัย (PYG)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง กวารานีปารากวัย (PYG) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

กวารานีปารากวัย อัตราแลกเปลี่ยน

จาก กวารานีปารากวัยถึง กวารานีปารากวัย
1 PYG = 0.00014 USD1 USD = 7,288.46361 PYG
1 PYG = 0.00500 THB1 THB = 200.08962 PYG
1 PYG = 0.00013 EUR1 EUR = 7,713.88394 PYG
1 PYG = 0.02042 JPY1 JPY = 48.97665 PYG
1 PYG = 0.00011 GBP1 GBP = 8,869.00028 PYG
1 PYG = 0.00021 AUD1 AUD = 4,677.03703 PYG
1 PYG = 0.00013 CHF1 CHF = 7,977.07971 PYG
1 PYG = 0.00019 CAD1 CAD = 5,402.44321 PYG
1 PYG = 0.00023 NZD1 NZD = 4,345.18426 PYG

ตัวแปลงทั้งหมด กวารานีปารากวัย รายการ