ตัวแปลงสกุลเงิน กีนาปาปัวนิวกินี (PGK)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง กีนาปาปัวนิวกินี (PGK) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

กีนาปาปัวนิวกินี อัตราแลกเปลี่ยน

จาก กีนาปาปัวนิวกินีถึง กีนาปาปัวนิวกินี
1 PGK = 0.27482 USD1 USD = 3.63875 PGK
1 PGK = 10.01058 THB1 THB = 0.09989 PGK
1 PGK = 0.25966 EUR1 EUR = 3.85114 PGK
1 PGK = 40.89729 JPY1 JPY = 0.02445 PGK
1 PGK = 0.22584 GBP1 GBP = 4.42783 PGK
1 PGK = 0.42827 AUD1 AUD = 2.33500 PGK
1 PGK = 0.25110 CHF1 CHF = 3.98254 PGK
1 PGK = 0.37076 CAD1 CAD = 2.69716 PGK
1 PGK = 0.46097 NZD1 NZD = 2.16932 PGK

ตัวแปลงทั้งหมด กีนาปาปัวนิวกินี รายการ