ตัวแปลงสกุลเงิน เมติคัลโมซัมบิก (MZN)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง เมติคัลโมซัมบิก (MZN) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

เมติคัลโมซัมบิก อัตราแลกเปลี่ยน

จาก เมติคัลโมซัมบิกถึง เมติคัลโมซัมบิก
1 MZN = 0.01581 USD1 USD = 63.24992 MZN
1 MZN = 0.57553 THB1 THB = 1.73752 MZN
1 MZN = 0.01495 EUR1 EUR = 66.87104 MZN
1 MZN = 2.35657 JPY1 JPY = 0.42435 MZN
1 MZN = 0.01301 GBP1 GBP = 76.86698 MZN
1 MZN = 0.02472 AUD1 AUD = 40.45467 MZN
1 MZN = 0.01448 CHF1 CHF = 69.07509 MZN
1 MZN = 0.02138 CAD1 CAD = 46.77975 MZN
1 MZN = 0.02659 NZD1 NZD = 37.61508 MZN

ตัวแปลงทั้งหมด เมติคัลโมซัมบิก รายการ