ตัวแปลงสกุลเงิน ริงกิตมาเลเซีย (MYR)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ริงกิตมาเลเซีย (MYR) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ริงกิตมาเลเซีย อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ริงกิตมาเลเซียถึง ริงกิตมาเลเซีย
1 MYR = 0.21315 USD1 USD = 4.69151 MYR
1 MYR = 7.66713 THB1 THB = 0.13043 MYR
1 MYR = 0.19973 EUR1 EUR = 5.00667 MYR
1 MYR = 31.60615 JPY1 JPY = 0.03164 MYR
1 MYR = 0.17416 GBP1 GBP = 5.74193 MYR
1 MYR = 0.33088 AUD1 AUD = 3.02227 MYR
1 MYR = 0.19325 CHF1 CHF = 5.17477 MYR
1 MYR = 0.28757 CAD1 CAD = 3.47738 MYR
1 MYR = 0.35776 NZD1 NZD = 2.79520 MYR

ตัวแปลงทั้งหมด ริงกิตมาเลเซีย รายการ