ตัวแปลงสกุลเงิน อูกียามอริเตเนีย (MRO)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง อูกียามอริเตเนีย (MRO) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

อูกียามอริเตเนีย อัตราแลกเปลี่ยน

จาก อูกียามอริเตเนียถึง อูกียามอริเตเนีย
1 MRO = 0.00280 USD1 USD = 356.99997 MRO
1 MRO = 0.10076 THB1 THB = 9.92483 MRO
1 MRO = 0.00262 EUR1 EUR = 380.98252 MRO
1 MRO = 0.41535 JPY1 JPY = 2.40760 MRO
1 MRO = 0.00229 GBP1 GBP = 436.93211 MRO
1 MRO = 0.00435 AUD1 AUD = 229.97928 MRO
1 MRO = 0.00254 CHF1 CHF = 393.77428 MRO
1 MRO = 0.00378 CAD1 CAD = 264.61088 MRO
1 MRO = 0.00470 NZD1 NZD = 212.70049 MRO

ตัวแปลงทั้งหมด อูกียามอริเตเนีย รายการ