ตัวแปลงสกุลเงิน ปาตากามาเก๊า (MOP)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ปาตากามาเก๊า (MOP) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ปาตากามาเก๊า อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ปาตากามาเก๊าถึง ปาตากามาเก๊า
1 MOP = 0.12414 USD1 USD = 8.05536 MOP
1 MOP = 4.52196 THB1 THB = 0.22114 MOP
1 MOP = 0.11729 EUR1 EUR = 8.52555 MOP
1 MOP = 18.47404 JPY1 JPY = 0.05413 MOP
1 MOP = 0.10202 GBP1 GBP = 9.80220 MOP
1 MOP = 0.19346 AUD1 AUD = 5.16916 MOP
1 MOP = 0.11342 CHF1 CHF = 8.81644 MOP
1 MOP = 0.16748 CAD1 CAD = 5.97089 MOP
1 MOP = 0.20823 NZD1 NZD = 4.80239 MOP

ตัวแปลงทั้งหมด ปาตากามาเก๊า รายการ