ตัวแปลงสกุลเงิน ดีนาร์มาซิโดเนีย (MKD)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ดีนาร์มาซิโดเนีย (MKD) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ดีนาร์มาซิโดเนีย อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ดีนาร์มาซิโดเนียถึง ดีนาร์มาซิโดเนีย
1 MKD = 0.01759 USD1 USD = 56.83806 MKD
1 MKD = 0.63531 THB1 THB = 1.57403 MKD
1 MKD = 0.01623 EUR1 EUR = 61.61638 MKD
1 MKD = 2.70298 JPY1 JPY = 0.36996 MKD
1 MKD = 0.01364 GBP1 GBP = 73.33563 MKD
1 MKD = 0.02674 AUD1 AUD = 37.39493 MKD
1 MKD = 0.01557 CHF1 CHF = 64.23505 MKD
1 MKD = 0.02430 CAD1 CAD = 41.15702 MKD
1 MKD = 0.02968 NZD1 NZD = 33.69075 MKD

ตัวแปลงทั้งหมด ดีนาร์มาซิโดเนีย รายการ