ตัวแปลงสกุลเงิน ดีนาร์มาซิโดเนีย (MKD)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ดีนาร์มาซิโดเนีย (MKD) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ดีนาร์มาซิโดเนีย อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ดีนาร์มาซิโดเนียถึง ดีนาร์มาซิโดเนีย
1 MKD = 0.01721 USD1 USD = 58.09963 MKD
1 MKD = 0.62696 THB1 THB = 1.59500 MKD
1 MKD = 0.01626 EUR1 EUR = 61.49085 MKD
1 MKD = 2.56138 JPY1 JPY = 0.39041 MKD
1 MKD = 0.01414 GBP1 GBP = 70.69880 MKD
1 MKD = 0.02682 AUD1 AUD = 37.28277 MKD
1 MKD = 0.01573 CHF1 CHF = 63.58890 MKD
1 MKD = 0.02322 CAD1 CAD = 43.06531 MKD
1 MKD = 0.02887 NZD1 NZD = 34.63742 MKD

ตัวแปลงทั้งหมด ดีนาร์มาซิโดเนีย รายการ