ตัวแปลงสกุลเงิน ลิวมอลโดวา (MDL)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ลิวมอลโดวา (MDL) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ลิวมอลโดวา อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ลิวมอลโดวาถึง ลิวมอลโดวา
1 MDL = 0.05496 USD1 USD = 18.19668 MDL
1 MDL = 1.98828 THB1 THB = 0.50295 MDL
1 MDL = 0.05187 EUR1 EUR = 19.27779 MDL
1 MDL = 8.17751 JPY1 JPY = 0.12229 MDL
1 MDL = 0.04500 GBP1 GBP = 22.22169 MDL
1 MDL = 0.08556 AUD1 AUD = 11.68782 MDL
1 MDL = 0.05012 CHF1 CHF = 19.95279 MDL
1 MDL = 0.07394 CAD1 CAD = 13.52536 MDL
1 MDL = 0.09212 NZD1 NZD = 10.85485 MDL

ตัวแปลงทั้งหมด ลิวมอลโดวา รายการ