ตัวแปลงสกุลเงิน ลิวมอลโดวา (MDL)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ลิวมอลโดวา (MDL) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ลิวมอลโดวา อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ลิวมอลโดวาถึง ลิวมอลโดวา
1 MDL = 0.05640 USD1 USD = 17.73123 MDL
1 MDL = 2.03821 THB1 THB = 0.49063 MDL
1 MDL = 0.05197 EUR1 EUR = 19.24067 MDL
1 MDL = 8.77790 JPY1 JPY = 0.11392 MDL
1 MDL = 0.04370 GBP1 GBP = 22.88194 MDL
1 MDL = 0.08526 AUD1 AUD = 11.72941 MDL
1 MDL = 0.05027 CHF1 CHF = 19.89401 MDL
1 MDL = 0.07774 CAD1 CAD = 12.86293 MDL
1 MDL = 0.09470 NZD1 NZD = 10.55936 MDL

ตัวแปลงทั้งหมด ลิวมอลโดวา รายการ