ตัวแปลงสกุลเงิน ดีนาร์ลิเบีย (LYD)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ดีนาร์ลิเบีย (LYD) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ดีนาร์ลิเบีย อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ดีนาร์ลิเบียถึง ดีนาร์ลิเบีย
1 LYD = 0.20493 USD1 USD = 4.87968 LYD
1 LYD = 7.46001 THB1 THB = 0.13405 LYD
1 LYD = 0.19383 EUR1 EUR = 5.15905 LYD
1 LYD = 30.54562 JPY1 JPY = 0.03274 LYD
1 LYD = 0.16863 GBP1 GBP = 5.93023 LYD
1 LYD = 0.32041 AUD1 AUD = 3.12105 LYD
1 LYD = 0.18765 CHF1 CHF = 5.32909 LYD
1 LYD = 0.27708 CAD1 CAD = 3.60902 LYD
1 LYD = 0.34459 NZD1 NZD = 2.90197 LYD

ตัวแปลงทั้งหมด ดีนาร์ลิเบีย รายการ