ตัวแปลงสกุลเงิน เทงเจคาซัคสถาน (KZT)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง เทงเจคาซัคสถาน (KZT) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

เทงเจคาซัคสถาน อัตราแลกเปลี่ยน

จาก เทงเจคาซัคสถานถึง เทงเจคาซัคสถาน
1 KZT = 0.00209 USD1 USD = 479.55617 KZT
1 KZT = 0.07596 THB1 THB = 13.16522 KZT
1 KZT = 0.00197 EUR1 EUR = 507.54739 KZT
1 KZT = 0.31032 JPY1 JPY = 3.22250 KZT
1 KZT = 0.00171 GBP1 GBP = 583.55012 KZT
1 KZT = 0.00325 AUD1 AUD = 307.73317 KZT
1 KZT = 0.00191 CHF1 CHF = 524.86478 KZT
1 KZT = 0.00281 CAD1 CAD = 355.46243 KZT
1 KZT = 0.00350 NZD1 NZD = 285.89838 KZT

ตัวแปลงทั้งหมด เทงเจคาซัคสถาน รายการ