ตัวแปลงสกุลเงิน วอนเกาหลีใต้ (KRW)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง วอนเกาหลีใต้ (KRW) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

วอนเกาหลีใต้ อัตราแลกเปลี่ยน

จาก วอนเกาหลีใต้ถึง วอนเกาหลีใต้
1 KRW = 0.00075 USD1 USD = 1,335.96990 KRW
1 KRW = 0.02708 THB1 THB = 36.92556 KRW
1 KRW = 0.00071 EUR1 EUR = 1,415.34255 KRW
1 KRW = 0.11138 JPY1 JPY = 8.97808 KRW
1 KRW = 0.00061 GBP1 GBP = 1,631.47929 KRW
1 KRW = 0.00117 AUD1 AUD = 858.10008 KRW
1 KRW = 0.00068 CHF1 CHF = 1,464.90012 KRW
1 KRW = 0.00101 CAD1 CAD = 993.00891 KRW
1 KRW = 0.00125 NZD1 NZD = 796.94461 KRW

ตัวแปลงทั้งหมด วอนเกาหลีใต้ รายการ