ตัวแปลงสกุลเงิน วอนเกาหลีใต้ (KRW)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง วอนเกาหลีใต้ (KRW) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

วอนเกาหลีใต้ อัตราแลกเปลี่ยน

จาก วอนเกาหลีใต้ถึง วอนเกาหลีใต้
1 KRW = 0.00072 USD1 USD = 1,381.33529 KRW
1 KRW = 0.02614 THB1 THB = 38.25359 KRW
1 KRW = 0.00067 EUR1 EUR = 1,497.46277 KRW
1 KRW = 0.11122 JPY1 JPY = 8.99119 KRW
1 KRW = 0.00056 GBP1 GBP = 1,782.27579 KRW
1 KRW = 0.00110 AUD1 AUD = 908.80900 KRW
1 KRW = 0.00064 CHF1 CHF = 1,561.10431 KRW
1 KRW = 0.00100 CAD1 CAD = 1,000.23898 KRW
1 KRW = 0.00122 NZD1 NZD = 818.78633 KRW

ตัวแปลงทั้งหมด วอนเกาหลีใต้ รายการ