ตัวแปลงสกุลเงิน ซอมคีร์กีซสถาน (KGS)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ซอมคีร์กีซสถาน (KGS) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ซอมคีร์กีซสถาน อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ซอมคีร์กีซสถานถึง ซอมคีร์กีซสถาน
1 KGS = 0.01187 USD1 USD = 84.22731 KGS
1 KGS = 0.43000 THB1 THB = 2.32556 KGS
1 KGS = 0.01096 EUR1 EUR = 91.24841 KGS
1 KGS = 1.81397 JPY1 JPY = 0.55128 KGS
1 KGS = 0.00921 GBP1 GBP = 108.52570 KGS
1 KGS = 0.01815 AUD1 AUD = 55.10486 KGS
1 KGS = 0.01048 CHF1 CHF = 95.38497 KGS
1 KGS = 0.01642 CAD1 CAD = 60.91048 KGS
1 KGS = 0.02007 NZD1 NZD = 49.82435 KGS

ตัวแปลงทั้งหมด ซอมคีร์กีซสถาน รายการ