ตัวแปลงสกุลเงิน ซอมคีร์กีซสถาน (KGS)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ซอมคีร์กีซสถาน (KGS) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ซอมคีร์กีซสถาน อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ซอมคีร์กีซสถานถึง ซอมคีร์กีซสถาน
1 KGS = 0.01127 USD1 USD = 88.71042 KGS
1 KGS = 0.40548 THB1 THB = 2.46621 KGS
1 KGS = 0.01056 EUR1 EUR = 94.66981 KGS
1 KGS = 1.67151 JPY1 JPY = 0.59826 KGS
1 KGS = 0.00921 GBP1 GBP = 108.57264 KGS
1 KGS = 0.01750 AUD1 AUD = 57.14723 KGS
1 KGS = 0.01022 CHF1 CHF = 97.84841 KGS
1 KGS = 0.01521 CAD1 CAD = 65.75279 KGS
1 KGS = 0.01892 NZD1 NZD = 52.85364 KGS

ตัวแปลงทั้งหมด ซอมคีร์กีซสถาน รายการ