ตัวแปลงสกุลเงิน เยนญี่ปุ่น (JPY)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง เยนญี่ปุ่น (JPY) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

เยนญี่ปุ่น อัตราแลกเปลี่ยน

จาก เยนญี่ปุ่นถึง เยนญี่ปุ่น
1 JPY = 0.00672 USD1 USD = 148.81506 JPY
1 JPY = 0.24477 THB1 THB = 4.08541 JPY
1 JPY = 0.00635 EUR1 EUR = 157.50125 JPY
1 JPY = 0.00552 GBP1 GBP = 181.08629 JPY
1 JPY = 0.01047 AUD1 AUD = 95.49524 JPY
1 JPY = 0.00614 CHF1 CHF = 162.87515 JPY
1 JPY = 0.00907 CAD1 CAD = 110.30650 JPY
1 JPY = 0.01127 NZD1 NZD = 88.71950 JPY

ตัวแปลงทั้งหมด เยนญี่ปุ่น รายการ