ตัวแปลงสกุลเงิน ดีนาร์จอร์แดน (JOD)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ดีนาร์จอร์แดน (JOD) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ดีนาร์จอร์แดน อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ดีนาร์จอร์แดนถึง ดีนาร์จอร์แดน
1 JOD = 1.41084 USD1 USD = 0.70880 JOD
1 JOD = 50.98781 THB1 THB = 0.01961 JOD
1 JOD = 1.30016 EUR1 EUR = 0.76914 JOD
1 JOD = 219.58731 JPY1 JPY = 0.00455 JOD
1 JOD = 1.09326 GBP1 GBP = 0.91470 JOD
1 JOD = 2.13275 AUD1 AUD = 0.46888 JOD
1 JOD = 1.25746 CHF1 CHF = 0.79525 JOD
1 JOD = 1.94481 CAD1 CAD = 0.51419 JOD
1 JOD = 2.36907 NZD1 NZD = 0.42211 JOD

ตัวแปลงทั้งหมด ดีนาร์จอร์แดน รายการ