ตัวแปลงสกุลเงิน ดีนาร์จอร์แดน (JOD)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ดีนาร์จอร์แดน (JOD) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ดีนาร์จอร์แดน อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ดีนาร์จอร์แดนถึง ดีนาร์จอร์แดน
1 JOD = 1.40885 USD1 USD = 0.70980 JOD
1 JOD = 51.31870 THB1 THB = 0.01949 JOD
1 JOD = 1.33115 EUR1 EUR = 0.75123 JOD
1 JOD = 209.65782 JPY1 JPY = 0.00477 JOD
1 JOD = 1.15778 GBP1 GBP = 0.86372 JOD
1 JOD = 2.19548 AUD1 AUD = 0.45548 JOD
1 JOD = 1.28723 CHF1 CHF = 0.77686 JOD
1 JOD = 1.90068 CAD1 CAD = 0.52613 JOD
1 JOD = 2.36315 NZD1 NZD = 0.42316 JOD

ตัวแปลงทั้งหมด ดีนาร์จอร์แดน รายการ