ตัวแปลงสกุลเงิน ดอลลาร์จาเมกา (JMD)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ดอลลาร์จาเมกา (JMD) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ดอลลาร์จาเมกา อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ดอลลาร์จาเมกาถึง ดอลลาร์จาเมกา
1 JMD = 0.00647 USD1 USD = 154.52123 JMD
1 JMD = 0.23558 THB1 THB = 4.24480 JMD
1 JMD = 0.00612 EUR1 EUR = 163.36773 JMD
1 JMD = 0.96461 JPY1 JPY = 1.03669 JMD
1 JMD = 0.00533 GBP1 GBP = 187.78806 JMD
1 JMD = 0.01012 AUD1 AUD = 98.83183 JMD
1 JMD = 0.00593 CHF1 CHF = 168.75228 JMD
1 JMD = 0.00875 CAD1 CAD = 114.28416 JMD
1 JMD = 0.01088 NZD1 NZD = 91.89465 JMD

ตัวแปลงทั้งหมด ดอลลาร์จาเมกา รายการ