ตัวแปลงสกุลเงิน เลมปิราฮอนดูรัส (HNL)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง เลมปิราฮอนดูรัส (HNL) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

เลมปิราฮอนดูรัส อัตราแลกเปลี่ยน

จาก เลมปิราฮอนดูรัสถึง เลมปิราฮอนดูรัส
1 HNL = 0.04072 USD1 USD = 24.55896 HNL
1 HNL = 1.46465 THB1 THB = 0.68276 HNL
1 HNL = 0.03816 EUR1 EUR = 26.20879 HNL
1 HNL = 6.03773 JPY1 JPY = 0.16563 HNL
1 HNL = 0.03327 GBP1 GBP = 30.05771 HNL
1 HNL = 0.06321 AUD1 AUD = 15.82088 HNL
1 HNL = 0.03692 CHF1 CHF = 27.08877 HNL
1 HNL = 0.05494 CAD1 CAD = 18.20328 HNL
1 HNL = 0.06834 NZD1 NZD = 14.63222 HNL

ตัวแปลงทั้งหมด เลมปิราฮอนดูรัส รายการ