ตัวแปลงสกุลเงิน เซดีกานา (GHS)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง เซดีกานา (GHS) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

เซดีกานา อัตราแลกเปลี่ยน

จาก เซดีกานาถึง เซดีกานา
1 GHS = 0.08662 USD1 USD = 11.54497 GHS
1 GHS = 3.15514 THB1 THB = 0.31694 GHS
1 GHS = 0.08184 EUR1 EUR = 12.21884 GHS
1 GHS = 12.89004 JPY1 JPY = 0.07758 GHS
1 GHS = 0.07118 GBP1 GBP = 14.04855 GHS
1 GHS = 0.13498 AUD1 AUD = 7.40845 GHS
1 GHS = 0.07914 CHF1 CHF = 12.63574 GHS
1 GHS = 0.11686 CAD1 CAD = 8.55750 GHS
1 GHS = 0.14529 NZD1 NZD = 6.88280 GHS

ตัวแปลงทั้งหมด เซดีกานา รายการ