ตัวแปลงสกุลเงิน ลารีจอร์เจีย (GEL)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ลารีจอร์เจีย (GEL) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ลารีจอร์เจีย อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ลารีจอร์เจียถึง ลารีจอร์เจีย
1 GEL = 0.37598 USD1 USD = 2.65970 GEL
1 GEL = 13.69552 THB1 THB = 0.07302 GEL
1 GEL = 0.35525 EUR1 EUR = 2.81495 GEL
1 GEL = 55.95180 JPY1 JPY = 0.01787 GEL
1 GEL = 0.30898 GBP1 GBP = 3.23647 GEL
1 GEL = 0.58591 AUD1 AUD = 1.70674 GEL
1 GEL = 0.34353 CHF1 CHF = 2.91099 GEL
1 GEL = 0.50724 CAD1 CAD = 1.97146 GEL
1 GEL = 0.63066 NZD1 NZD = 1.58564 GEL

ตัวแปลงทั้งหมด ลารีจอร์เจีย รายการ