ตัวแปลงสกุลเงิน ลารีจอร์เจีย (GEL)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ลารีจอร์เจีย (GEL) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ลารีจอร์เจีย อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ลารีจอร์เจียถึง ลารีจอร์เจีย
1 GEL = 0.36697 USD1 USD = 2.72500 GEL
1 GEL = 13.25138 THB1 THB = 0.07546 GEL
1 GEL = 0.33851 EUR1 EUR = 2.95408 GEL
1 GEL = 56.37882 JPY1 JPY = 0.01774 GEL
1 GEL = 0.28442 GBP1 GBP = 3.51594 GEL
1 GEL = 0.55778 AUD1 AUD = 1.79283 GEL
1 GEL = 0.32471 CHF1 CHF = 3.07963 GEL
1 GEL = 0.50679 CAD1 CAD = 1.97320 GEL
1 GEL = 0.61910 NZD1 NZD = 1.61524 GEL

ตัวแปลงทั้งหมด ลารีจอร์เจีย รายการ