ตัวแปลงสกุลเงิน ปอนด์สเตอร์ลิงอังกฤษ (GBP)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ปอนด์สเตอร์ลิงอังกฤษ (GBP) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ปอนด์สเตอร์ลิงอังกฤษ อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ปอนด์สเตอร์ลิงอังกฤษถึง ปอนด์สเตอร์ลิงอังกฤษ
1 GBP = 1.21685 USD1 USD = 0.82179 GBP
1 GBP = 44.32514 THB1 THB = 0.02256 GBP
1 GBP = 1.14975 EUR1 EUR = 0.86976 GBP
1 GBP = 181.08629 JPY1 JPY = 0.00552 GBP
1 GBP = 1.89629 AUD1 AUD = 0.52735 GBP
1 GBP = 1.11181 CHF1 CHF = 0.89943 GBP
1 GBP = 1.64166 CAD1 CAD = 0.60914 GBP
1 GBP = 2.04111 NZD1 NZD = 0.48993 GBP

ตัวแปลงทั้งหมด ปอนด์สเตอร์ลิงอังกฤษ รายการ