ตัวแปลงสกุลเงิน ปอนด์หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ (FKP)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ปอนด์หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ (FKP) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ปอนด์หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ปอนด์หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ถึง ปอนด์หมู่เกาะฟอล์กแลนด์
1 FKP = 1.22557 USD1 USD = 0.81595 FKP
1 FKP = 44.08410 THB1 THB = 0.02268 FKP
1 FKP = 1.14842 EUR1 EUR = 0.87076 FKP
1 FKP = 181.72755 JPY1 JPY = 0.00550 FKP
1 FKP = 1.00136 GBP1 GBP = 0.99864 FKP
1 FKP = 1.90246 AUD1 AUD = 0.52563 FKP
1 FKP = 1.11111 CHF1 CHF = 0.90000 FKP
1 FKP = 1.65347 CAD1 CAD = 0.60479 FKP
1 FKP = 2.05701 NZD1 NZD = 0.48614 FKP

ตัวแปลงทั้งหมด ปอนด์หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ รายการ