ตัวแปลงสกุลเงิน เปโซโดมินิกัน (DOP)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง เปโซโดมินิกัน (DOP) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

เปโซโดมินิกัน อัตราแลกเปลี่ยน

จาก เปโซโดมินิกันถึง เปโซโดมินิกัน
1 DOP = 0.01762 USD1 USD = 56.75989 DOP
1 DOP = 0.63742 THB1 THB = 1.56882 DOP
1 DOP = 0.01663 EUR1 EUR = 60.13211 DOP
1 DOP = 2.62163 JPY1 JPY = 0.38144 DOP
1 DOP = 0.01443 GBP1 GBP = 69.31488 DOP
1 DOP = 0.02743 AUD1 AUD = 36.45716 DOP
1 DOP = 0.01607 CHF1 CHF = 62.23761 DOP
1 DOP = 0.02370 CAD1 CAD = 42.18888 DOP
1 DOP = 0.02953 NZD1 NZD = 33.85891 DOP

ตัวแปลงทั้งหมด เปโซโดมินิกัน รายการ