ตัวแปลงสกุลเงิน เปโซคิวบา (CUP)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง เปโซคิวบา (CUP) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

เปโซคิวบา อัตราแลกเปลี่ยน

จาก เปโซคิวบาถึง เปโซคิวบา
1 CUP = 0.03774 USD1 USD = 26.50001 CUP
1 CUP = 1.36264 THB1 THB = 0.73387 CUP
1 CUP = 0.03481 EUR1 EUR = 28.72784 CUP
1 CUP = 5.79743 JPY1 JPY = 0.17249 CUP
1 CUP = 0.02925 GBP1 GBP = 34.19178 CUP
1 CUP = 0.05736 AUD1 AUD = 17.43490 CUP
1 CUP = 0.03339 CHF1 CHF = 29.94876 CUP
1 CUP = 0.05211 CAD1 CAD = 19.18892 CUP
1 CUP = 0.06366 NZD1 NZD = 15.70788 CUP

ตัวแปลงทั้งหมด เปโซคิวบา รายการ