ตัวแปลงสกุลเงิน เปโซคิวบา (CUP)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง เปโซคิวบา (CUP) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

เปโซคิวบา อัตราแลกเปลี่ยน

จาก เปโซคิวบาถึง เปโซคิวบา
1 CUP = 0.03774 USD1 USD = 26.50001 CUP
1 CUP = 1.37457 THB1 THB = 0.72750 CUP
1 CUP = 0.03565 EUR1 EUR = 28.04679 CUP
1 CUP = 5.61566 JPY1 JPY = 0.17807 CUP
1 CUP = 0.03101 GBP1 GBP = 32.24665 CUP
1 CUP = 0.05881 AUD1 AUD = 17.00516 CUP
1 CUP = 0.03448 CHF1 CHF = 29.00373 CUP
1 CUP = 0.05091 CAD1 CAD = 19.64266 CUP
1 CUP = 0.06330 NZD1 NZD = 15.79858 CUP

ตัวแปลงทั้งหมด เปโซคิวบา รายการ