ตัวแปลงสกุลเงิน เปโซคิวบาแปลงค่าได้ (CUC)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง เปโซคิวบาแปลงค่าได้ (CUC) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

เปโซคิวบาแปลงค่าได้ อัตราแลกเปลี่ยน

จาก เปโซคิวบาแปลงค่าได้ถึง เปโซคิวบาแปลงค่าได้
1 CUC = 1.00000 USD1 USD = 1.00000 CUC
1 CUC = 35.97038 THB1 THB = 0.02780 CUC
1 CUC = 0.93705 EUR1 EUR = 1.06718 CUC
1 CUC = 148.28045 JPY1 JPY = 0.00674 CUC
1 CUC = 0.81706 GBP1 GBP = 1.22390 CUC
1 CUC = 1.55231 AUD1 AUD = 0.64420 CUC
1 CUC = 0.90661 CHF1 CHF = 1.10301 CUC
1 CUC = 1.34915 CAD1 CAD = 0.74121 CUC
1 CUC = 1.67842 NZD1 NZD = 0.59580 CUC

ตัวแปลงทั้งหมด เปโซคิวบาแปลงค่าได้ รายการ