ตัวแปลงสกุลเงิน เปโซคิวบาแปลงค่าได้ (CUC)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง เปโซคิวบาแปลงค่าได้ (CUC) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

เปโซคิวบาแปลงค่าได้ อัตราแลกเปลี่ยน

จาก เปโซคิวบาแปลงค่าได้ถึง เปโซคิวบาแปลงค่าได้
1 CUC = 1.00000 USD1 USD = 1.00000 CUC
1 CUC = 36.14005 THB1 THB = 0.02767 CUC
1 CUC = 0.92155 EUR1 EUR = 1.08513 CUC
1 CUC = 155.64299 JPY1 JPY = 0.00642 CUC
1 CUC = 0.77490 GBP1 GBP = 1.29049 CUC
1 CUC = 1.51169 AUD1 AUD = 0.66151 CUC
1 CUC = 0.89128 CHF1 CHF = 1.12198 CUC
1 CUC = 1.37847 CAD1 CAD = 0.72544 CUC
1 CUC = 1.67919 NZD1 NZD = 0.59552 CUC

ตัวแปลงทั้งหมด เปโซคิวบาแปลงค่าได้ รายการ