ตัวแปลงสกุลเงิน รูเบิลเบลารุส (BYR)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง รูเบิลเบลารุส (BYR) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

รูเบิลเบลารุส อัตราแลกเปลี่ยน

จาก รูเบิลเบลารุสถึง รูเบิลเบลารุส
1 BYR = 0.00005 USD1 USD = 19,599.99114 BYR
1 BYR = 0.00186 THB1 THB = 538.42484 BYR
1 BYR = 0.00005 EUR1 EUR = 20,722.11023 BYR
1 BYR = 0.00760 JPY1 JPY = 131.49688 BYR
1 BYR = 0.00004 GBP1 GBP = 23,819.66742 BYR
1 BYR = 0.00008 AUD1 AUD = 12,536.16044 BYR
1 BYR = 0.00005 CHF1 CHF = 21,405.10430 BYR
1 BYR = 0.00007 CAD1 CAD = 14,496.18656 BYR
1 BYR = 0.00009 NZD1 NZD = 11,656.22489 BYR

ตัวแปลงทั้งหมด รูเบิลเบลารุส รายการ