ตัวแปลงสกุลเงิน ปูลาบอตสวานา (BWP)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ปูลาบอตสวานา (BWP) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ปูลาบอตสวานา อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ปูลาบอตสวานาถึง ปูลาบอตสวานา
1 BWP = 0.07364 USD1 USD = 13.58002 BWP
1 BWP = 2.66127 THB1 THB = 0.37576 BWP
1 BWP = 0.06786 EUR1 EUR = 14.73607 BWP
1 BWP = 11.46118 JPY1 JPY = 0.08725 BWP
1 BWP = 0.05706 GBP1 GBP = 17.52485 BWP
1 BWP = 0.11132 AUD1 AUD = 8.98333 BWP
1 BWP = 0.06563 CHF1 CHF = 15.23645 BWP
1 BWP = 0.10151 CAD1 CAD = 9.85148 BWP
1 BWP = 0.12365 NZD1 NZD = 8.08722 BWP

ตัวแปลงทั้งหมด ปูลาบอตสวานา รายการ