ตัวแปลงสกุลเงิน ปูลาบอตสวานา (BWP)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ปูลาบอตสวานา (BWP) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ปูลาบอตสวานา อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ปูลาบอตสวานาถึง ปูลาบอตสวานา
1 BWP = 0.07300 USD1 USD = 13.69850 BWP
1 BWP = 2.65912 THB1 THB = 0.37606 BWP
1 BWP = 0.06897 EUR1 EUR = 14.49807 BWP
1 BWP = 10.86360 JPY1 JPY = 0.09205 BWP
1 BWP = 0.05999 GBP1 GBP = 16.66909 BWP
1 BWP = 0.11376 AUD1 AUD = 8.79039 BWP
1 BWP = 0.06670 CHF1 CHF = 14.99274 BWP
1 BWP = 0.09849 CAD1 CAD = 10.15377 BWP
1 BWP = 0.12245 NZD1 NZD = 8.16668 BWP

ตัวแปลงทั้งหมด ปูลาบอตสวานา รายการ