ตัวแปลงสกุลเงิน งุลตรัมภูฏาน (BTN)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง งุลตรัมภูฏาน (BTN) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

งุลตรัมภูฏาน อัตราแลกเปลี่ยน

จาก งุลตรัมภูฏานถึง งุลตรัมภูฏาน
1 BTN = 0.01202 USD1 USD = 83.20597 BTN
1 BTN = 0.43750 THB1 THB = 2.28572 BTN
1 BTN = 0.01137 EUR1 EUR = 87.96959 BTN
1 BTN = 1.79137 JPY1 JPY = 0.55823 BTN
1 BTN = 0.00989 GBP1 GBP = 101.11936 BTN
1 BTN = 0.01879 AUD1 AUD = 53.21856 BTN
1 BTN = 0.01100 CHF1 CHF = 90.86904 BTN
1 BTN = 0.01625 CAD1 CAD = 61.53927 BTN
1 BTN = 0.02021 NZD1 NZD = 49.48306 BTN

ตัวแปลงทั้งหมด งุลตรัมภูฏาน รายการ