ตัวแปลงสกุลเงิน ตากาบังกลาเทศ (BDT)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ตากาบังกลาเทศ (BDT) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ตากาบังกลาเทศ อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ตากาบังกลาเทศถึง ตากาบังกลาเทศ
1 BDT = 0.00907 USD1 USD = 110.25906 BDT
1 BDT = 0.33015 THB1 THB = 3.02889 BDT
1 BDT = 0.00858 EUR1 EUR = 116.57150 BDT
1 BDT = 1.35184 JPY1 JPY = 0.73973 BDT
1 BDT = 0.00746 GBP1 GBP = 133.99670 BDT
1 BDT = 0.01418 AUD1 AUD = 70.52173 BDT
1 BDT = 0.00830 CHF1 CHF = 120.41366 BDT
1 BDT = 0.01226 CAD1 CAD = 81.54779 BDT
1 BDT = 0.01525 NZD1 NZD = 65.57168 BDT

ตัวแปลงทั้งหมด ตากาบังกลาเทศ รายการ