ตัวแปลงสกุลเงิน ตากาบังกลาเทศ (BDT)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ตากาบังกลาเทศ (BDT) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ตากาบังกลาเทศ อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ตากาบังกลาเทศถึง ตากาบังกลาเทศ
1 BDT = 0.00851 USD1 USD = 117.44132 BDT
1 BDT = 0.30773 THB1 THB = 3.24962 BDT
1 BDT = 0.00785 EUR1 EUR = 127.43899 BDT
1 BDT = 1.32528 JPY1 JPY = 0.75456 BDT
1 BDT = 0.00660 GBP1 GBP = 151.55665 BDT
1 BDT = 0.01287 AUD1 AUD = 77.68875 BDT
1 BDT = 0.00759 CHF1 CHF = 131.76632 BDT
1 BDT = 0.01174 CAD1 CAD = 85.19657 BDT
1 BDT = 0.01430 NZD1 NZD = 69.93907 BDT

ตัวแปลงทั้งหมด ตากาบังกลาเทศ รายการ