นาฬิกานับถอยหลัง (Online Timer)

00h05m00s

♫ เล่นเสียงแจ้งเตือนเมื่อหมดเวลา

นาฬิกานับถอยหลังออนไลน์ (Online Timer) เป็นนาฬิกาจับเวลาถอยหลังจากเวลาที่กำหนด ที่คุณสามารถใช้สำหรับจับเวลาเพื่อนับถอยหลังในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้ นอกจากนี้คุณสามารถใช้งานมันในโหมดเต็มหน้าจอ พร้อมกับเสียงแจ้งเตือนเมื่อการนับถอยหลังสิ้นสุดลง และมันยังใช้ได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และบนโทรศัพท์มือถือ