ตัวแปลงสกุลเงิน ดอลลาร์ซิมบับเว (ZWL)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ดอลลาร์ซิมบับเว (ZWL) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ดอลลาร์ซิมบับเว อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ดอลลาร์ซิมบับเวถึง ดอลลาร์ซิมบับเว
1 ZWL = 0.00311 USD1 USD = 321.99961 ZWL
1 ZWL = 0.11434 THB1 THB = 8.74583 ZWL
1 ZWL = 0.00288 EUR1 EUR = 347.79371 ZWL
1 ZWL = 0.48956 JPY1 JPY = 2.04263 ZWL
1 ZWL = 0.00245 GBP1 GBP = 408.86075 ZWL
1 ZWL = 0.00470 AUD1 AUD = 212.79661 ZWL
1 ZWL = 0.00284 CHF1 CHF = 352.62503 ZWL
1 ZWL = 0.00426 CAD1 CAD = 234.69192 ZWL
1 ZWL = 0.00508 NZD1 NZD = 196.85675 ZWL

ตัวแปลงทั้งหมด ดอลลาร์ซิมบับเว รายการ