ตัวแปลงสกุลเงิน ดอลลาร์ซิมบับเว (ZWL)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ดอลลาร์ซิมบับเว (ZWL) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ดอลลาร์ซิมบับเว อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ดอลลาร์ซิมบับเวถึง ดอลลาร์ซิมบับเว
1 ZWL = 0.00311 USD1 USD = 321.99967 ZWL
1 ZWL = 0.11312 THB1 THB = 8.83983 ZWL
1 ZWL = 0.00293 EUR1 EUR = 340.79447 ZWL
1 ZWL = 0.46216 JPY1 JPY = 2.16376 ZWL
1 ZWL = 0.00255 GBP1 GBP = 391.82677 ZWL
1 ZWL = 0.00484 AUD1 AUD = 206.62851 ZWL
1 ZWL = 0.00284 CHF1 CHF = 352.42229 ZWL
1 ZWL = 0.00419 CAD1 CAD = 238.67649 ZWL
1 ZWL = 0.00521 NZD1 NZD = 191.96747 ZWL

ตัวแปลงทั้งหมด ดอลลาร์ซิมบับเว รายการ