ตัวแปลงสกุลเงิน เรียลเยเมน (YER)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง เรียลเยเมน (YER) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

เรียลเยเมน อัตราแลกเปลี่ยน

จาก เรียลเยเมนถึง เรียลเยเมน
1 YER = 0.00400 USD1 USD = 250.30364 YER
1 YER = 0.14658 THB1 THB = 6.82205 YER
1 YER = 0.00373 EUR1 EUR = 268.32125 YER
1 YER = 0.62886 JPY1 JPY = 1.59019 YER
1 YER = 0.00316 GBP1 GBP = 316.87170 YER
1 YER = 0.00605 AUD1 AUD = 165.35053 YER
1 YER = 0.00356 CHF1 CHF = 280.64112 YER
1 YER = 0.00549 CAD1 CAD = 182.01909 YER
1 YER = 0.00649 NZD1 NZD = 154.04932 YER

ตัวแปลงทั้งหมด เรียลเยเมน รายการ