ตัวแปลงสกุลเงิน เรียลเยเมน (YER)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง เรียลเยเมน (YER) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

เรียลเยเมน อัตราแลกเปลี่ยน

จาก เรียลเยเมนถึง เรียลเยเมน
1 YER = 0.00399 USD1 USD = 250.37506 YER
1 YER = 0.14549 THB1 THB = 6.87353 YER
1 YER = 0.00377 EUR1 EUR = 264.98921 YER
1 YER = 0.59437 JPY1 JPY = 1.68246 YER
1 YER = 0.00328 GBP1 GBP = 304.67004 YER
1 YER = 0.00622 AUD1 AUD = 160.66671 YER
1 YER = 0.00365 CHF1 CHF = 274.03057 YER
1 YER = 0.00539 CAD1 CAD = 185.58604 YER
1 YER = 0.00670 NZD1 NZD = 149.26682 YER

ตัวแปลงทั้งหมด เรียลเยเมน รายการ