ตัวแปลงสกุลเงิน ทรอยออนซ์เงิน (XAG)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ทรอยออนซ์เงิน (XAG) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ทรอยออนซ์เงิน อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ทรอยออนซ์เงินถึง ทรอยออนซ์เงิน
1 XAG = 23.13127 USD1 USD = 0.04323 XAG
1 XAG = 836.89109 THB1 THB = 0.00119 XAG
1 XAG = 21.83406 EUR1 EUR = 0.04580 XAG
1 XAG = 3,442.01365 JPY1 JPY = 0.00029 XAG
1 XAG = 18.94151 GBP1 GBP = 0.05279 XAG
1 XAG = 36.01290 AUD1 AUD = 0.02777 XAG
1 XAG = 21.09541 CHF1 CHF = 0.04740 XAG
1 XAG = 31.12024 CAD1 CAD = 0.03213 XAG
1 XAG = 38.77644 NZD1 NZD = 0.02579 XAG

ตัวแปลงทั้งหมด ทรอยออนซ์เงิน รายการ