ตัวแปลงสกุลเงิน ทรอยออนซ์เงิน (XAG)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ทรอยออนซ์เงิน (XAG) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ทรอยออนซ์เงิน อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ทรอยออนซ์เงินถึง ทรอยออนซ์เงิน
1 XAG = 31.97093 USD1 USD = 0.03128 XAG
1 XAG = 1,177.08995 THB1 THB = 0.00085 XAG
1 XAG = 29.59981 EUR1 EUR = 0.03378 XAG
1 XAG = 5,039.88219 JPY1 JPY = 0.00020 XAG
1 XAG = 25.17881 GBP1 GBP = 0.03972 XAG
1 XAG = 48.37778 AUD1 AUD = 0.02067 XAG
1 XAG = 29.19426 CHF1 CHF = 0.03425 XAG
1 XAG = 43.86443 CAD1 CAD = 0.02280 XAG
1 XAG = 52.29502 NZD1 NZD = 0.01912 XAG

ตัวแปลงทั้งหมด ทรอยออนซ์เงิน รายการ