ตัวแปลงสกุลเงิน ฟรังก์ซีเอฟเอ (XAF)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ฟรังก์ซีเอฟเอ (XAF) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ฟรังก์ซีเอฟเอ อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ฟรังก์ซีเอฟเอถึง ฟรังก์ซีเอฟเอ
1 XAF = 0.00162 USD1 USD = 619.05819 XAF
1 XAF = 0.05884 THB1 THB = 16.99496 XAF
1 XAF = 0.00153 EUR1 EUR = 655.19200 XAF
1 XAF = 0.24039 JPY1 JPY = 4.15992 XAF
1 XAF = 0.00133 GBP1 GBP = 753.30379 XAF
1 XAF = 0.00252 AUD1 AUD = 397.25218 XAF
1 XAF = 0.00148 CHF1 CHF = 677.54698 XAF
1 XAF = 0.00218 CAD1 CAD = 458.86580 XAF
1 XAF = 0.00271 NZD1 NZD = 369.06570 XAF

ตัวแปลงทั้งหมด ฟรังก์ซีเอฟเอ รายการ