ตัวแปลงสกุลเงิน ฟรังก์ซีเอฟเอ (XAF)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ฟรังก์ซีเอฟเอ (XAF) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ฟรังก์ซีเอฟเอ อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ฟรังก์ซีเอฟเอถึง ฟรังก์ซีเอฟเอ
1 XAF = 0.00165 USD1 USD = 605.37214 XAF
1 XAF = 0.06082 THB1 THB = 16.44251 XAF
1 XAF = 0.00153 EUR1 EUR = 653.86609 XAF
1 XAF = 0.26040 JPY1 JPY = 3.84023 XAF
1 XAF = 0.00130 GBP1 GBP = 768.67455 XAF
1 XAF = 0.00250 AUD1 AUD = 400.06613 XAF
1 XAF = 0.00151 CHF1 CHF = 662.94915 XAF
1 XAF = 0.00227 CAD1 CAD = 441.23019 XAF
1 XAF = 0.00270 NZD1 NZD = 370.09856 XAF

ตัวแปลงทั้งหมด ฟรังก์ซีเอฟเอ รายการ