ตัวแปลงสกุลเงิน ดงเวียดนาม (VND)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ดงเวียดนาม (VND) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ดงเวียดนาม อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ดงเวียดนามถึง ดงเวียดนาม
1 VND = 0.00004 USD1 USD = 25,455.00535 VND
1 VND = 0.00144 THB1 THB = 693.77880 VND
1 VND = 0.00004 EUR1 EUR = 27,287.33300 VND
1 VND = 0.00618 JPY1 JPY = 161.71655 VND
1 VND = 0.00003 GBP1 GBP = 32,224.74380 VND
1 VND = 0.00006 AUD1 AUD = 16,815.57081 VND
1 VND = 0.00004 CHF1 CHF = 28,540.22013 VND
1 VND = 0.00005 CAD1 CAD = 18,510.70456 VND
1 VND = 0.00006 NZD1 NZD = 15,666.27684 VND

ตัวแปลงทั้งหมด ดงเวียดนาม รายการ