ตัวแปลงสกุลเงิน ดงเวียดนาม (VND)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ดงเวียดนาม (VND) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ดงเวียดนาม อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ดงเวียดนามถึง ดงเวียดนาม
1 VND = 0.00004 USD1 USD = 24,375.00572 VND
1 VND = 0.00149 THB1 THB = 669.16511 VND
1 VND = 0.00004 EUR1 EUR = 25,797.75043 VND
1 VND = 0.00611 JPY1 JPY = 163.79394 VND
1 VND = 0.00003 GBP1 GBP = 29,660.83719 VND
1 VND = 0.00006 AUD1 AUD = 15,641.54127 VND
1 VND = 0.00004 CHF1 CHF = 26,677.96315 VND
1 VND = 0.00006 CAD1 CAD = 18,067.53676 VND
1 VND = 0.00007 NZD1 NZD = 14,531.71707 VND

ตัวแปลงทั้งหมด ดงเวียดนาม รายการ