ตัวแปลงสกุลเงิน โบลิวาร์เวเนซุเอลา (VEF)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง โบลิวาร์เวเนซุเอลา (VEF) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

โบลิวาร์เวเนซุเอลา อัตราแลกเปลี่ยน

จาก โบลิวาร์เวเนซุเอลาถึง โบลิวาร์เวเนซุเอลา
1 VEF = 0.00000 USD1 USD = 3,622,552.75718 VEF
1 VEF = 0.00001 THB1 THB = 98,392.13313 VEF
1 VEF = 0.00000 EUR1 EUR = 3,912,740.96835 VEF
1 VEF = 0.00004 JPY1 JPY = 22,979.97989 VEF
1 VEF = 0.00000 GBP1 GBP = 4,599,755.91154 VEF
1 VEF = 0.00000 AUD1 AUD = 2,393,999.59517 VEF
1 VEF = 0.00000 CHF1 CHF = 3,967,094.12496 VEF
1 VEF = 0.00000 CAD1 CAD = 2,640,325.74610 VEF
1 VEF = 0.00000 NZD1 NZD = 2,214,673.37680 VEF

ตัวแปลงทั้งหมด โบลิวาร์เวเนซุเอลา รายการ