ตัวแปลงสกุลเงิน โบลิวาร์เวเนซุเอลา (VEF)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง โบลิวาร์เวเนซุเอลา (VEF) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

โบลิวาร์เวเนซุเอลา อัตราแลกเปลี่ยน

จาก โบลิวาร์เวเนซุเอลาถึง โบลิวาร์เวเนซุเอลา
1 VEF = 0.00000 USD1 USD = 3,388,638.06060 VEF
1 VEF = 0.00001 THB1 THB = 94,206.33655 VEF
1 VEF = 0.00000 EUR1 EUR = 3,616,279.98824 VEF
1 VEF = 0.00004 JPY1 JPY = 22,852.89915 VEF
1 VEF = 0.00000 GBP1 GBP = 4,147,352.64131 VEF
1 VEF = 0.00000 AUD1 AUD = 2,182,959.61791 VEF
1 VEF = 0.00000 CHF1 CHF = 3,737,699.14496 VEF
1 VEF = 0.00000 CAD1 CAD = 2,511,682.29973 VEF
1 VEF = 0.00000 NZD1 NZD = 2,018,949.62912 VEF

ตัวแปลงทั้งหมด โบลิวาร์เวเนซุเอลา รายการ