ตัวแปลงสกุลเงิน ซอมอุซเบกิสถาน (UZS)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ซอมอุซเบกิสถาน (UZS) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ซอมอุซเบกิสถาน อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ซอมอุซเบกิสถานถึง ซอมอุซเบกิสถาน
1 UZS = 0.00008 USD1 USD = 12,225.00251 UZS
1 UZS = 0.00298 THB1 THB = 335.61203 UZS
1 UZS = 0.00008 EUR1 EUR = 12,938.56368 UZS
1 UZS = 0.01217 JPY1 JPY = 82.14896 UZS
1 UZS = 0.00007 GBP1 GBP = 14,876.05021 UZS
1 UZS = 0.00013 AUD1 AUD = 7,844.83431 UZS
1 UZS = 0.00007 CHF1 CHF = 13,380.02420 UZS
1 UZS = 0.00011 CAD1 CAD = 9,061.56432 UZS
1 UZS = 0.00014 NZD1 NZD = 7,288.21481 UZS

ตัวแปลงทั้งหมด ซอมอุซเบกิสถาน รายการ