ตัวแปลงสกุลเงิน ซอมอุซเบกิสถาน (UZS)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ซอมอุซเบกิสถาน (UZS) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ซอมอุซเบกิสถาน อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ซอมอุซเบกิสถานถึง ซอมอุซเบกิสถาน
1 UZS = 0.00008 USD1 USD = 12,595.00308 UZS
1 UZS = 0.00287 THB1 THB = 348.79591 UZS
1 UZS = 0.00007 EUR1 EUR = 13,653.85240 UZS
1 UZS = 0.01220 JPY1 JPY = 81.98162 UZS
1 UZS = 0.00006 GBP1 GBP = 16,250.77499 UZS
1 UZS = 0.00012 AUD1 AUD = 8,286.51251 UZS
1 UZS = 0.00007 CHF1 CHF = 14,234.13539 UZS
1 UZS = 0.00011 CAD1 CAD = 9,120.17019 UZS
1 UZS = 0.00013 NZD1 NZD = 7,465.68661 UZS

ตัวแปลงทั้งหมด ซอมอุซเบกิสถาน รายการ