ตัวแปลงสกุลเงิน เปโซอุรุกวัย (UYU)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง เปโซอุรุกวัย (UYU) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

เปโซอุรุกวัย อัตราแลกเปลี่ยน

จาก เปโซอุรุกวัยถึง เปโซอุรุกวัย
1 UYU = 0.02557 USD1 USD = 39.10105 UYU
1 UYU = 0.93835 THB1 THB = 1.06570 UYU
1 UYU = 0.02386 EUR1 EUR = 41.91566 UYU
1 UYU = 4.02560 JPY1 JPY = 0.24841 UYU
1 UYU = 0.02020 GBP1 GBP = 49.49994 UYU
1 UYU = 0.03871 AUD1 AUD = 25.83014 UYU
1 UYU = 0.02281 CHF1 CHF = 43.84020 UYU
1 UYU = 0.03517 CAD1 CAD = 28.43401 UYU
1 UYU = 0.04155 NZD1 NZD = 24.06473 UYU

ตัวแปลงทั้งหมด เปโซอุรุกวัย รายการ