ตัวแปลงสกุลเงิน เปโซอุรุกวัย (UYU)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง เปโซอุรุกวัย (UYU) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

เปโซอุรุกวัย อัตราแลกเปลี่ยน

จาก เปโซอุรุกวัยถึง เปโซอุรุกวัย
1 UYU = 0.02628 USD1 USD = 38.05658 UYU
1 UYU = 0.95069 THB1 THB = 1.05187 UYU
1 UYU = 0.02480 EUR1 EUR = 40.31760 UYU
1 UYU = 3.91006 JPY1 JPY = 0.25575 UYU
1 UYU = 0.02152 GBP1 GBP = 46.47449 UYU
1 UYU = 0.04091 AUD1 AUD = 24.44393 UYU
1 UYU = 0.02396 CHF1 CHF = 41.72930 UYU
1 UYU = 0.03535 CAD1 CAD = 28.28696 UYU
1 UYU = 0.04405 NZD1 NZD = 22.70185 UYU

ตัวแปลงทั้งหมด เปโซอุรุกวัย รายการ