ตัวแปลงสกุลเงิน ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ชิลลิงแทนซาเนีย อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ชิลลิงแทนซาเนียถึง ชิลลิงแทนซาเนีย
1 TZS = 0.00040 USD1 USD = 2,505.00083 TZS
1 TZS = 0.01454 THB1 THB = 68.76959 TZS
1 TZS = 0.00038 EUR1 EUR = 2,651.21522 TZS
1 TZS = 0.05941 JPY1 JPY = 16.83298 TZS
1 TZS = 0.00033 GBP1 GBP = 3,048.22171 TZS
1 TZS = 0.00062 AUD1 AUD = 1,607.46932 TZS
1 TZS = 0.00036 CHF1 CHF = 2,741.67401 TZS
1 TZS = 0.00054 CAD1 CAD = 1,856.78703 TZS
1 TZS = 0.00067 NZD1 NZD = 1,493.41353 TZS

ตัวแปลงทั้งหมด ชิลลิงแทนซาเนีย รายการ