ตัวแปลงสกุลเงิน ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ชิลลิงแทนซาเนีย (TZS) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ชิลลิงแทนซาเนีย อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ชิลลิงแทนซาเนียถึง ชิลลิงแทนซาเนีย
1 TZS = 0.00037 USD1 USD = 2,700.00067 TZS
1 TZS = 0.01337 THB1 THB = 74.77165 TZS
1 TZS = 0.00034 EUR1 EUR = 2,926.98702 TZS
1 TZS = 0.05690 JPY1 JPY = 17.57446 TZS
1 TZS = 0.00029 GBP1 GBP = 3,483.69135 TZS
1 TZS = 0.00056 AUD1 AUD = 1,776.38617 TZS
1 TZS = 0.00033 CHF1 CHF = 3,051.38274 TZS
1 TZS = 0.00051 CAD1 CAD = 1,955.09802 TZS
1 TZS = 0.00062 NZD1 NZD = 1,600.42508 TZS

ตัวแปลงทั้งหมด ชิลลิงแทนซาเนีย รายการ