ตัวแปลงสกุลเงิน ดอลลาร์ใหม่ไต้หวัน (TWD)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ดอลลาร์ใหม่ไต้หวัน (TWD) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ดอลลาร์ใหม่ไต้หวัน อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ดอลลาร์ใหม่ไต้หวันถึง ดอลลาร์ใหม่ไต้หวัน
1 TWD = 0.03092 USD1 USD = 32.34581 TWD
1 TWD = 1.13432 THB1 THB = 0.88159 TWD
1 TWD = 0.02884 EUR1 EUR = 34.67416 TWD
1 TWD = 4.86632 JPY1 JPY = 0.20549 TWD
1 TWD = 0.02442 GBP1 GBP = 40.94815 TWD
1 TWD = 0.04680 AUD1 AUD = 21.36764 TWD
1 TWD = 0.02757 CHF1 CHF = 36.26621 TWD
1 TWD = 0.04251 CAD1 CAD = 23.52165 TWD
1 TWD = 0.05023 NZD1 NZD = 19.90722 TWD

ตัวแปลงทั้งหมด ดอลลาร์ใหม่ไต้หวัน รายการ