ตัวแปลงสกุลเงิน ดอลลาร์ใหม่ไต้หวัน (TWD)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ดอลลาร์ใหม่ไต้หวัน (TWD) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ดอลลาร์ใหม่ไต้หวัน อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ดอลลาร์ใหม่ไต้หวันถึง ดอลลาร์ใหม่ไต้หวัน
1 TWD = 0.03105 USD1 USD = 32.20779 TWD
1 TWD = 1.13024 THB1 THB = 0.88477 TWD
1 TWD = 0.02937 EUR1 EUR = 34.05172 TWD
1 TWD = 4.62785 JPY1 JPY = 0.21608 TWD
1 TWD = 0.02555 GBP1 GBP = 39.14179 TWD
1 TWD = 0.04854 AUD1 AUD = 20.60011 TWD
1 TWD = 0.02843 CHF1 CHF = 35.17405 TWD
1 TWD = 0.04198 CAD1 CAD = 23.82093 TWD
1 TWD = 0.05221 NZD1 NZD = 19.15415 TWD

ตัวแปลงทั้งหมด ดอลลาร์ใหม่ไต้หวัน รายการ