ตัวแปลงสกุลเงิน ดีนาร์ตูนิเซีย (TND)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ดีนาร์ตูนิเซีย (TND) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ดีนาร์ตูนิเซีย อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ดีนาร์ตูนิเซียถึง ดีนาร์ตูนิเซีย
1 TND = 0.31576 USD1 USD = 3.16695 TND
1 TND = 11.50191 THB1 THB = 0.08694 TND
1 TND = 0.29835 EUR1 EUR = 3.35180 TND
1 TND = 46.99001 JPY1 JPY = 0.02128 TND
1 TND = 0.25949 GBP1 GBP = 3.85372 TND
1 TND = 0.49207 AUD1 AUD = 2.03225 TND
1 TND = 0.28850 CHF1 CHF = 3.46617 TND
1 TND = 0.42599 CAD1 CAD = 2.34745 TND
1 TND = 0.52965 NZD1 NZD = 1.88805 TND

ตัวแปลงทั้งหมด ดีนาร์ตูนิเซีย รายการ