ตัวแปลงสกุลเงิน South Sudanese Pound (SSP)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง South Sudanese Pound (SSP) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

South Sudanese Pound อัตราแลกเปลี่ยน

จาก South Sudanese Poundถึง South Sudanese Pound
1 SSP = 0.00169 USD1 USD = 593.12229 SSP
1 SSP = 0.06186 THB1 THB = 16.16561 SSP
1 SSP = 0.00157 EUR1 EUR = 635.81702 SSP
1 SSP = 0.26538 JPY1 JPY = 3.76813 SSP
1 SSP = 0.00133 GBP1 GBP = 751.60473 SSP
1 SSP = 0.00255 AUD1 AUD = 391.81645 SSP
1 SSP = 0.00150 CHF1 CHF = 665.66685 SSP
1 SSP = 0.00232 CAD1 CAD = 431.31445 SSP
1 SSP = 0.00274 NZD1 NZD = 364.71074 SSP

ตัวแปลงทั้งหมด South Sudanese Pound รายการ