ตัวแปลงสกุลเงิน ดอลลาร์ซูรินาเม (SRD)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ดอลลาร์ซูรินาเม (SRD) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ดอลลาร์ซูรินาเม อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ดอลลาร์ซูรินาเมถึง ดอลลาร์ซูรินาเม
1 SRD = 0.03104 USD1 USD = 32.21150 SRD
1 SRD = 1.14299 THB1 THB = 0.87490 SRD
1 SRD = 0.02874 EUR1 EUR = 34.79184 SRD
1 SRD = 4.89389 JPY1 JPY = 0.20434 SRD
1 SRD = 0.02445 GBP1 GBP = 40.90073 SRD
1 SRD = 0.04698 AUD1 AUD = 21.28729 SRD
1 SRD = 0.02835 CHF1 CHF = 35.27514 SRD
1 SRD = 0.04259 CAD1 CAD = 23.47760 SRD
1 SRD = 0.05078 NZD1 NZD = 19.69273 SRD

ตัวแปลงทั้งหมด ดอลลาร์ซูรินาเม รายการ