ตัวแปลงสกุลเงิน ดอลลาร์ซูรินาเม (SRD)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ดอลลาร์ซูรินาเม (SRD) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ดอลลาร์ซูรินาเม อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ดอลลาร์ซูรินาเมถึง ดอลลาร์ซูรินาเม
1 SRD = 0.02615 USD1 USD = 38.24800 SRD
1 SRD = 0.95175 THB1 THB = 1.05070 SRD
1 SRD = 0.02473 EUR1 EUR = 40.43773 SRD
1 SRD = 3.89701 JPY1 JPY = 0.25661 SRD
1 SRD = 0.02151 GBP1 GBP = 46.48240 SRD
1 SRD = 0.04088 AUD1 AUD = 24.46343 SRD
1 SRD = 0.02394 CHF1 CHF = 41.77055 SRD
1 SRD = 0.03535 CAD1 CAD = 28.28828 SRD
1 SRD = 0.04396 NZD1 NZD = 22.74630 SRD

ตัวแปลงทั้งหมด ดอลลาร์ซูรินาเม รายการ