ตัวแปลงสกุลเงิน ชิลลิงโซมาเลีย (SOS)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ชิลลิงโซมาเลีย (SOS) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ชิลลิงโซมาเลีย อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ชิลลิงโซมาเลียถึง ชิลลิงโซมาเลีย
1 SOS = 0.00176 USD1 USD = 569.50175 SOS
1 SOS = 0.06396 THB1 THB = 15.63449 SOS
1 SOS = 0.00166 EUR1 EUR = 602.74300 SOS
1 SOS = 0.26131 JPY1 JPY = 3.82691 SOS
1 SOS = 0.00144 GBP1 GBP = 693.00081 SOS
1 SOS = 0.00274 AUD1 AUD = 365.45161 SOS
1 SOS = 0.00160 CHF1 CHF = 623.30844 SOS
1 SOS = 0.00237 CAD1 CAD = 422.13298 SOS
1 SOS = 0.00295 NZD1 NZD = 339.52149 SOS

ตัวแปลงทั้งหมด ชิลลิงโซมาเลีย รายการ