ตัวแปลงสกุลเงิน ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ดอลลาร์สิงคโปร์ อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ดอลลาร์สิงคโปร์ถึง ดอลลาร์สิงคโปร์
1 SGD = 0.73955 USD1 USD = 1.35217 SGD
1 SGD = 27.22855 THB1 THB = 0.03673 SGD
1 SGD = 0.68471 EUR1 EUR = 1.46048 SGD
1 SGD = 116.58300 JPY1 JPY = 0.00858 SGD
1 SGD = 0.58244 GBP1 GBP = 1.71692 SGD
1 SGD = 1.11908 AUD1 AUD = 0.89359 SGD
1 SGD = 0.67532 CHF1 CHF = 1.48077 SGD
1 SGD = 1.01468 CAD1 CAD = 0.98554 SGD
1 SGD = 1.20969 NZD1 NZD = 0.82666 SGD

ตัวแปลงทั้งหมด ดอลลาร์สิงคโปร์ รายการ