ตัวแปลงสกุลเงิน ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ดอลลาร์สิงคโปร์ อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ดอลลาร์สิงคโปร์ถึง ดอลลาร์สิงคโปร์
1 SGD = 0.73214 USD1 USD = 1.36585 SGD
1 SGD = 26.48897 THB1 THB = 0.03775 SGD
1 SGD = 0.69108 EUR1 EUR = 1.44700 SGD
1 SGD = 108.94533 JPY1 JPY = 0.00918 SGD
1 SGD = 0.59953 GBP1 GBP = 1.66797 SGD
1 SGD = 1.13987 AUD1 AUD = 0.87730 SGD
1 SGD = 0.66770 CHF1 CHF = 1.49767 SGD
1 SGD = 0.98501 CAD1 CAD = 1.01522 SGD
1 SGD = 1.22734 NZD1 NZD = 0.81477 SGD

ตัวแปลงทั้งหมด ดอลลาร์สิงคโปร์ รายการ