ตัวแปลงสกุลเงิน ดอลลาร์หมู่เกาะโซโลมอน (SBD)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ดอลลาร์หมู่เกาะโซโลมอน (SBD) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ดอลลาร์หมู่เกาะโซโลมอน อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ดอลลาร์หมู่เกาะโซโลมอนถึง ดอลลาร์หมู่เกาะโซโลมอน
1 SBD = 0.11924 USD1 USD = 8.38667 SBD
1 SBD = 4.34332 THB1 THB = 0.23024 SBD
1 SBD = 0.11266 EUR1 EUR = 8.87619 SBD
1 SBD = 17.74424 JPY1 JPY = 0.05636 SBD
1 SBD = 0.09799 GBP1 GBP = 10.20535 SBD
1 SBD = 0.18581 AUD1 AUD = 5.38176 SBD
1 SBD = 0.10894 CHF1 CHF = 9.17904 SBD
1 SBD = 0.16086 CAD1 CAD = 6.21647 SBD
1 SBD = 0.20000 NZD1 NZD = 4.99990 SBD

ตัวแปลงทั้งหมด ดอลลาร์หมู่เกาะโซโลมอน รายการ