ตัวแปลงสกุลเงิน ดอลลาร์หมู่เกาะโซโลมอน (SBD)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ดอลลาร์หมู่เกาะโซโลมอน (SBD) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ดอลลาร์หมู่เกาะโซโลมอน อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ดอลลาร์หมู่เกาะโซโลมอนถึง ดอลลาร์หมู่เกาะโซโลมอน
1 SBD = 0.11823 USD1 USD = 8.45793 SBD
1 SBD = 4.34834 THB1 THB = 0.22997 SBD
1 SBD = 0.11010 EUR1 EUR = 9.08288 SBD
1 SBD = 18.57215 JPY1 JPY = 0.05384 SBD
1 SBD = 0.09267 GBP1 GBP = 10.79141 SBD
1 SBD = 0.17822 AUD1 AUD = 5.61099 SBD
1 SBD = 0.10571 CHF1 CHF = 9.45992 SBD
1 SBD = 0.16250 CAD1 CAD = 6.15400 SBD
1 SBD = 0.19187 NZD1 NZD = 5.21199 SBD

ตัวแปลงทั้งหมด ดอลลาร์หมู่เกาะโซโลมอน รายการ